Formador en educació musical, professor de música i inventor

Graduat en música a la Facultade Santa Marcelina (São Paulo, Brasil), és professor del San Francisco International Orff Course (EEUU) i ha impartit nombrosos cursos formatius que destaquen per la seva creativitat a diversos països d’Europa, Àsia i Amèrica. Actualment resideix a Catalunya i organitza el curs online “Brincadeiras Musicais: Baile do Colherim”. És autor de la col·lecció Histórias que Cantam i dels llibres Brasil for Children, Brincadeiras Musicais do Palavra Cantada i Colherim.